Agenția de Achiziții Publice Timișoara

Datorii la Bugetul de Stat - societatea nu are datorii la Bugetul de Stat

Obligații față de instituții de credit - societatea nu are obligații față de instituții de credit

Obligații față de parteneri comerciali - societatea nu are obligații restante față de parteneri comerciali

Subvenții de la buget - societatea nu a primit subvenții de la buget