Hotărârea nr. 5 din 11.01.2022

privind înființarea unei unități de achiziții publice centralizate în municipiul Timișoara sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea Agentia de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.

Hotărârea nr. 41 din 08.02.2022

privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.

Hotărârea nr. 132 din 19.04.2022

privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor din cadrul Consiliului de Administrație al Agenției de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.

Hotărârea nr. 234 din 24.05.2022

privind aprobarea modificării și completării Procedurii de selecție a administratorilor Societății Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 5/11.01.2022 privind înființarea unei unități de achiziții publice centralizate în municipiul Timișoara sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea Agentia de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.

Hotărârea nr. 317 din 30.06.2022

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru prelungirea mandatului administratorului provizoriu și declanșarea unei noi proceduri de selecție

Hotărârea nr. 471 din 20.09.2022

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru numirea unui membru în Consiliul de Administrație al societății și declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea celor două posturi vacante

Hotărârea nr. 483 din 30.09.2022

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților Agenției de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație

Hotărârea nr. 657 din 21.12.2022

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru a aproba rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propunerea de modificare a Organigramei și a Statului de funcții, precum și Proiectul de buget pe anul 2023

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2022

Hotărârea nr. 216 din 23.05.2023

privind modificarea normelor specifice privind desfășurarea activității Unității de Achiziții Centralizate

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în adunările generale ale acționarilor/asociaților ale operatorilor economici care funcționează sub autoritatea/coordonarea/subordonarea municipiului pentru a duce la îndeplinire prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

Hotărârea nr. 28 din 30.01.2024

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L pentru a aproba modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 5/2022 privind înființarea unei unități de achiziții publice centralizate în municipiul Timișoara sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea Agentia de Achiziții Publice Timișoara S.R.L.

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru a aproba Propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024

Hotărârea nr. 210 din 21.05.2024

privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății aferente anului 2023